Archeologie

Waarom hier een opgraving?

Uit booronderzoek is gebleken dat op deze locatie een goed bewaarde oeverwal te vinden is. Oeverwallen zijn verhogingen die ontstaan door de geleidelijke uitschuring en afzetting van een meanderende rivier. Deze plekken waren begeerde woonplaatsen voor mensen in het verleden door hun nabijheid van de rivier en de mogelijkheid voeten droog te houden. Uit deze boringen bleek ook dat er in de prehistorie zeker en vast jagers-verzamelaars deze plek bezocht hebben, en er voorwerpen achterlieten. Ook in de Romeinse periode werd deze plek zeker gefrequenteerd.

Prehistorie

De grote diepte en de veenlagen die de originele oeverwal bedekken doet iedereen hopen op een goede organische bewaring van deze prehistorische vindplaats. Stenen gebruiksvoorwerpen (pijlpunten, schrabbers, boren, …), dierlijk slachtafval, en eventueel zelfs werktuigen in been, gewei en hout, die teruggaan tot minstens 10.000 jaar geleden. Deze vondsten zullen de archeologen toelaten zich een precies beeld te vormen hoe onze voorouders, de rondtrekkende jagers-verzamelaars-vissers ,aan de oevers van de toenmalige Schelde leefden.

Romeinse periode & middeleeuwen

Er zijn ook aanduidingen dat deze plek ook tijdens de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen door de mens werd bezocht. De nabijheid van de goed gekende Romeinse baanpost van Kerkhove doet vermoeden dat we zeker resten van Romeinse nevenactiviteiten kunnen aantreffen. In de Merovingische periode bevond er zich een nederzetting van een bescheidener allooi.

Landschap

Het onderzoek zal een unieke kijk geven op het landschap zowel voor, tijdens als na de prehistorische bewoning. Uit boringen weten we nu al dat de locatie geleidelijk ten prooi gevallen is aan de Schelde: eerst door de vorming van een groot moeras waarin veen is ontstaan, en later door overstromingen van de Schelde, wat leidde tot de afzetting van dikke kleiige sliblagen.
In dit opzicht is het geplande onderzoek te Kerkhove een unicum aangezien informatie over zowel mens als landschap over een tijdspanne van minstens 10.000 jaar zal verzameld worden. Dit zal archeologen toelaten om na te gaan hoe de mens zich in de loop der eeuwen heeft aangepast aan de veranderende omgeving.

Een reactie op “Archeologie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s