Romeinse weg op het veen?

Na het afgraven van een eerste kleipakket kwam vorige week het veen in zicht. Meteen werden ook oudere sporen van menselijke bewoning aangetroffen. Zo stootten we op een goed bewaarde houten constructie, bestaande uit een drietal parallelle balken die in het veen waren gedrukt. Bovenop de balken werden geschrankt bundels takken en twijgen gelegd. Een zwaluwstaartverbinding aan het uiteinde van één van de balken wijst op mogelijk recuperatie van houten bouwmateriaal. Waar al dit houtwerk precies voor gebruikt werd, is nog niet helemaal duidelijk, maar het geheel doet denken aan een weg op het veen die de top van de oeverwal verbond met de droge oever van de rivier.

Een gracht aan weerszijde van deze ‘weg’, zorgde voor de nodige drainage. Haaks op deze grachten werden ook nog een aantal kleinere greppels aangetroffen. De precieze opbouw van de weg zelf is moeilijker te achterhalen: vermoedelijk werd de weg bij het aanleggen opgehoogd met het sediment uit de twee grachten. Het houtwerk kan een restant zijn van de oorspronkelijk wegbedekking; anderzijds is het ook mogelijk dat hout werd gebruikt om de weg op een later tijdstip te herstellen of te verstevigen. Verspreid bouwpuin heeft mogelijk ook te maken met de verbetering van het wegdek.

Het weinige aardewerk dat werd verzameld, dateert de vondsten in de Romeinse periode. Op geringe afstand van de houten constructie werd een deel van het skelet van een paard aangetroffen. Ondertussen werd het dierlijk bot en de houten constructie gelicht. Om de chronologie van de sporen ten volle te begrijpen werd een dwarsprofiel op de grachten en het veen gezet. De grachten en de verschillende bodemlagen werden bemonsterd voor verder onderzoek naar fossiele stuifmeel- en plantenresten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s